Elementy składowa aparatu powietrznego

Elementy składowe –  aparat powietrzny dla straży

I – Noszak z pasami nośnymi i pasem obejmującym.

Noszak tworzy odpowiednio ukształtowana i dopasowana do pleców użytkownika płyta nośna z tworzywa , do której przymocowano elementy aparatu. Dwa pasy ramienne                z samoblokującymi klamrami, pozwalają na łatwą i szybką regulację długości pasów, pas brzuszny zabezpieczający aparat przed przemieszczaniem się.

II – Reduktor ciśnienia – zespół stanowiący pierwszy stopień redukcji ciśnienia powietrza , od wysokiego ciśnienia jakie jest w butli do ciśnienia średniego powietrza , które poprzez przewód doprowadzane jest do reduktora drugiego stopnia ( automatu oddechowego ).W zależności od typu aparatu reduktor obniża ciśnienie w granicach 3,5 – 7,5 bar.

Mocowany jest w dolnej części noszaka.

Reduktor posiada:

–         gniazdo gwintowe do podłączenia przewodu z manometrem,

–         gniazdo gwintowe do podłączenia przewodu zredukowanego ciśnienia,

–         urządzenie ostrzegawcze, sygnalizujące użytkownikowi za pomocą sygnału akustycznego zmniejszenie się zapasu powietrza i konieczność wycofania się ze strefy zagrożonej,

–         zawór bezpieczeństwa, upuszczający nadmiar powietrza w przypadku awarii reduktora.

III – Przewód z manometrem – wskazujący ciśnienie powietrza w butli lub butlach z chwilą otwarcia zaworów, zakres wskazań od 0 – 30 MPa lub od 0- 40 MPa. Na skali manometru zaznaczono również moment zadziałania sygnału ostrzegawczego ( 0 – 6 MPa ).

 

IV – Przewód zredukowanego ciśnienia – elastyczny gumowy wąż średniego ciśnienia, doprowadza powietrze z reduktora I stopnia do reduktora II stopnia ( automatu oddechowego)

W zależności od typu aparatu może być dwudzielny na szybkozłączu, co pozwala na podłączenie dodatkowego trójnika, celem doprowadzenia powietrza o zredukowanym ciśnieniu dla drugiego użytkownika aparatu ( w przypadku ewakuacji ) i do przewietrzania gazoszczelnej odzieży ochronnej.

 

V – Automat oddechowy w wykonaniu podciśnieniowym –  zespół stanowiący II stopień redukcji ciśnienia, obniża ciśnienie zredukowane powietrza do ciśnienia otoczenia                   i doprowadza je poprzez maskę do płuc użytkownika, zgodnie z rytmem oddechowym.

Na pokrywie automatu umieszczony jest przycisk do dodatkowego dawkowania powietrza, oraz złącze gwintowe do połączenia z komorą zaworową maski twarzowej.

 

VI – Automat oddechowy w wykonaniu nadciśnieniowym – zespół stanowiący II stopień redukcji ciśnienia, który niezależnie od fazy cyklu oddechowego, utrzymuje pod częścią twarzową maski nadciśnienie ( 1,22 bar ). W zależności od typu aparatu automat może posiadać złącze gwintowe lub szybkozłącze do połączenia z komorą zaworową maski nadciśnieniowej.

 

VII – Butle do aparatu na sprężone powietrze z zaworami – wykonane ze stali lub kompozytowe.

W zależności od typu rozróżniamy butle o pojemności 4 litrów i ciśnieniu powietrza 20MPa lub butle o pojemności 6 litrów i ciśnieniu powietrza 30MPa.

Butle są połączone z reduktorem poprzez łącznik gwintowy lub szybkozłącze.

VIII – Maska twarzowa – jest elementem izolującym, stanowi ona nie tylko zabezpieczenie oczu i twarz przed działaniem gazów, par, cząstek aerozoli, lecz także spełnia ważne zadanie jako element konstrukcyjny sprzętu. Składa się ona z kilku zespołów:

–         optycznego,

–         fonicznego,

–         wentylacyjnego ( zawory wdechowe i wydechowe ).

Rozróżniamy dwa typy masek:

–         w wykonaniu podciśnieniowym, posiadającą komorę zaworową z gwintem do podłączenia automatu oddechowego w wykonaniu podciśnieniowym,

–         w wykonaniu nadciśnieniowym, posiadającą komorę zaworową z gwintem lub gniazdo wtykowe pod szybkozłącze, do połączenia automatu oddechowego                w wykonaniu nadciśnieniowym.