Linie wężowe

Linie wężowe służą do przesyłania wody na miejsce pożaru. Dzielą się na:

a)linia główna – linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielacza,od którego budowane są linie gaśnicze(bez względu na ilość pomp w przypadku przetłaczania)

b) linia gaśnicza – jest to linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej lub hydrantu do stanowisk gaśniczych albo od rozdzielacza do stanowiska gaśniczego zakończona prądownicą

c) linia zasilająca – jest to linia wężowa od hydrantu do nasady motopompy lub linia wężowa bezpośrednio od hydrantu do zbiornika na samochodzie albo linia wężowa od nasady tłocznej motopompy do zbiornika na samochodzie.