25 wrz

Gazy gaśnicze

28Gazy gaśnicze – są to gazy obojętne, które przy ciśnieniu oraz temperaturze, jaki mogą się wytworzyć w warunkach pożaru zachowują własną obojętność.
Gazy gaśnicze to:
a) para wodna
Zlecenie pary wodnej: – polega na obniżeniu stężenia tlenu do poziomu, przy którym następuje przerwanie procesu palenia – należy wytworzyć tzw. stężenie gaśnicze, które przeciętnie wynosi 35%. Przy takim stężeniu pary wodnej powinno nastąpić obniżenie stężenia powietrza do granicy ok. 10 – 12% a czasem do 5 – 8%
Wykorzystanie pary wodnej jako środka gaśniczego: – stosujemy do ugaszania podpaleń w tych zdarzeniach gdzie potrafimy zastosować wodę jako środek gaśniczy a także gdzie funkcjonuje możliwość jej wytworzenia. Nie przewiduje się struktury urządzeń do wytwarzania pary wodnej wyłącznie do celów gaśniczych, a korzysta się istniejące urządzenia, które wytwarzają parę wodną do celów technologicznych.
Pary wodnej nie wolno stosować do gaszenia:
- materiałów, które mogą palić się bez dostępu powietrza
- narzędzi elektrycznych pod napięciem
- przestrzeni, w jakiej mogą przebywać ludzie
- karbidu, metali alkaicznych lecz także zasobów które w zetknięciu z wodą sprawują mieszaniny wybuchowe – surowców, które nagrzewają się do temperatury powyżej rozkładu wody
Zalety pary wodnej jako środka gaśniczego:
- możliwość pobierania pary z narzędzi technologicznych
- zdolność podawania pary przez długi odpowiednią chwilę do obszaru pożaru
- niski koszt narzędzi stałych oraz półstałych
- para wodna wprowadzona do narzędzi pracujących w znacznych temperaturach nie wytwarza szkód
Wady pary wodnej jako środka gaśniczego:
- brak właściwości chłodzących
- poważne obrażenia ludności w wypadku gdy nie zdążą ewakuować się z lokali chronionych
- mała gęstość względem powietrza
- ograniczenie widoczności
- powoduje pękanie szyb
- powoduje wahania produktywności kotłów w ciągu doby
- powoduje straty przez zamoczenie materiałów gaszonych

b) azot – stosunkowo powszechnie użytkowany, przeważnie jako czynnik roboczy do wyrzutu wyjątkowych środków gaśniczych, np.: proszku, użytkowany dodatkowo do zabezpieczeń przed powstaniem pożaru. Potrafi być to gaz niepalny, nie podtrzymujący palenia, gasi przez obniżenie stężenia powietrza w otoczeniu ognia. Niezbędne sprężenie gaśnicze powinno wynosić 40 – 45%
Pasmo stosowania: – do ugaszania aparatury chemicznej, suszarni, pieców lakierniczych, kolumn destylacyjnych a także rektyfikacyjnych, mieszalników, przewodów plus zbiorników kurzowych, do zabezpieczania w okresie przepompowywania dwusiarczku węgla.

c) gazy spalinowe – zajęcie gaśnicze gazów polega na obniżeniu stężenia powietrza w powietrzu do granicy kiedy przerwany zostaje proces palenia. Żeby uzyskać stężenie gaśnicze urządzenie powinno posiadać taką efektywność, aby w ciągu konkretnej godziny można było wypełnić 25% kubatury chronionych pomieszczeń.
Wachlarz stosowania:
- do gaszenia pożarów pomieszczeń, wyjątkowo rozpowszechnione na statkach
- do zabezpieczania zbiorników na paliwo na tankowcach w trakcie remontu
- do gaszenia podpaleń w kopalniach
- do tłumienia szybów naftowych

d) dwutlenek węgla CO2 – gaz bezwonny, bezbarwny, niepalny, o gęstości względem powietrza 1,529 nie przewodzi prądu elektrycznego. Zasadnicze zajęcie gaśnicze dwutlenku węgla to tłumienie ponadto niewielki efekt tłumienia. Średnie stężenie gaśnicze 30 – 35%
Zakres stosowania:
- materiały stałe (drewno, włókno, słoma)
- w przypadku, gdy nie wolno używać wody, przeważnie w przykładzie pożaru maszyn a także urządzeń pod napięciem
- w wnętrzach gdzie przerabiane są ciecze palne
- w archiwach, muzeach, bankach
- tam gdzie trzeba wnikać w rozgrzane materiały np.: ziarno
- zabezpieczanie zbiorników i również wanien a także kabin lakierniczych natryskowych umieszczonych w halach produkcyjnych
Dwutlenkiem węgla nie wolno gasić:
- podpaleń węgla, koksu, antracytu, siarki, metali alkaicznych
- wodorków metali
- wodoru
- w obecności rozżarzonego żelaza i cynku
- mieszanki, które zawierają tlen niezbędny do palenia np.: materiały wybuchowe

Ciekawe i niebanalne wiadomości a także opcję zakupu rzeczy można wziąć tutaj: Prądownice pianowe Firma proponuje atrakcyjny sprzęt ppoż w optymalnej cenie.

komentarze

Comments are closed.