9 październik

Zjawisko płomieni

50Ogień – Bywa to niekontrolowany proces spalania w terytorium do tego nie określonym powodujący straty materialne. pożaru na strefy.
Strefa potrafi być to przestrzeń, w jakiej przebiega proces spalania
1.1 Strefa spalania – obejmuje przestrzeń, gdzie znajduje się ognisko pożaru (przebiega tam proces spalania, występują tam materiały zagrożone bezpośrednio plus ulegające rozkładowi termicznemu)
1.2 Strefa oddziaływania cieplnego – potrafi być to przestrzeń, w której wydzielone ciepło prowadzi do zmian stanu skupienia surowców plus wytrzymałości budowie obiektu
1.3 Strefa zapylenia – jest to przestrzeń wokół strefy spalania i kuli oddziaływania cieplnego, gdzie stężenie dymu utrudnia widoczność oraz uniemożliwia przebywanie bez aparatów izolujących drogi oddechowe

2. Fazy rozwoju płomieni
2.1 Faza pierwsza – charakteryzuje się rozszerzaniem płomieni od źródła zapalenia, w tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury.
2.2 Faza druga – pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego lokalu, lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego, faza ta posiada najwyższą temperaturę ok.800-1200 0C
2.3 Faza trzecia – następuje dopalanie się resztek materiału palnego i dodatkowo żarzenie, w fazie tej temperatura stopniowo zapoczątkowuje spadać
2.4 Faza czwarta – może być to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura osiąga wartość sprzed zapaleniem.

Oryginalne a także poruszające wiedze a także zdolność zakupu asortymentu można osiągnąć tutaj: hydrant wewnętrzny Firma oferuje wszelaki asortyment ppoż w dobrej cenie.

komentarze

Comments are closed.