11 lut

Karta ratownicza – podpisanie listu intencyjnego przez komendanta głównego PSP

img_0014_3Czas to jeden z najważniejszych elementów powodzenia akcji ratowniczej.
Bardzo ważna jest tzw. „złota godzina”, czyli czas od wystąpienia wypadku do odwiezienia rannego do szpitala.
W momencie wypadku, gdy zagrożone jest życie ludzkie liczy się każda sekunda…

8 stycznia 2014 r. komendant główny PSP – gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – Jakub Faryś oraz prezes Związku Dealerów Samochodów – Marek Konieczny podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych.
Podpisanie listu odbyło się w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej nr 10 w Warszawie.
Po podpisaniu dokumentu odbyła się konferencja prasowa inaugurująca akcję społeczną „KARTY RATOWNICZE W POJEŹDZIE”.
Podstawowym celem akcji jest ułatwienie działań zespołów ratowniczych, poprawa bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych podczas pracy zespołów ratowniczych i wyposażenie jak największej ilości pojazdów w Polsce w karty ratownicze i nalepki.
Gdy liczy się każda sekunda, karta taka może uratować życie skracając czas prowadzenia akcji ratowniczej nawet o 30 procent. Kontynuuj czytanie…

6 lut

Polscy strażacy z pomocą w Słowenii

Pierwsze dni lutego 2014 roku okazały się trudne dla mieszkańców Słowenii. Obfite opady śniegu oraz marznącego deszczu spowodowały liczne uszkodzenia w infrastrukturze technicznej. W wyniku zerwanych linii energetycznych około 10% ludności było pozbawionych prądu. Słoweńskie władze wystąpiły z prośbą o pomoc do państw członkowskich, w ramach Mechanizmu Wspólnotowego Ochrony Ludności.
Na podstawie decyzji komendanta głównego PSP i ministra spraw wewnętrznych, 4 lutego do Słowenii wyjechało 10 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Zawiercia, Lublińca i Częstochowy. Wyposażenie polskiej grupy stanowią 4 pojazdy oraz 3 agregaty prądotwórcze na przyczepach – dwa o mocy 100 kW, jeden 150 kW. Polska ekipa została skierowana w okolice miejscowości Maribor. Powrót strażaków do Polski planowany jest wstępnie na 18 lutego.

Źródło: straz.gov.pl, remiza.com.pl, slaskie.naszemiasto.pl