29 lip

Infrastruktura techniczna i komunalna obszarów chronionych

infrastruktura11. Energetyka. Lokalizacja elektrowni plus elektrociepłowni:
o korytarze przebiegu linii wysokiego napięcia i ich rozpiętość, wysokość napięcia, stacje transformatorowe, rejonowe ośrodki mocy.
o miejscowości zlokalizowane po obydwu stronach korytarzy

2. Wodociągi. Stacja motopomp wodociągów:
o podstawowe trasy magistrali wodociągowej powyżej przekroju 200 mm,
o lokalizacja głównych zaworów odcinających,
o wydajność plus ciśnienie w sieci wodociągowej w ciągu doby, ilość a także rozmieszczenie hydrantów, średnice rurociągów, niebezpieczeństw toksyczne wynikające z procesu uzdalniania wody,
o atrybuty fizyczne przesyłanej wody.
Kontynuuj czytanie…

28 lip

Akcje pożarnicze – podstawy umiejętności

38Akcja ratownicza tu kompleks czynności podjętych w celowniku zabezpieczenia życia, zdrowia oraz mienia, a ponadto likwidacji źródła powstania pożaru, klaski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia. Przez miejscowe zagrożenie rozumie się inne aniżeli ogień i również klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego a także naturalnych praw przyrody (zdarzenia techniczne, chemiczne, ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla ludzkiego życia, zdrowia plus dobytku.
Kontynuuj czytanie…

25 lip

Analiza operacyjno-taktyczna obiektu

68Analiza posiada na celowniku przygotowanie kadry dowódczej obszaru plus rejonu do prowadzenia akcjami ratowniczo-przeciwpożarowymi w konkretnych obiektach, obiektach plus urządzeniach. W niezbędnej kolejności należy rozpatrywać zagadnienia ogólne, a kolejno wyczerpujące.
Obszarem analizy powinny być obiekty o:
o wysokim stopniu niebezpieczeństw życia ludzkiego,
o budynki wysokie i również wysokościowe – administracyjne plus użyteczności publicznej,
o obiekty, w których występują duże skupiska obywateli,
o przedsiębiorstwa wytwórcze o wysokim stopniu niebezpieczeństwa pożarowego i obciążenia ogniowego,
o zakłady przemysłowe o zagrożeniu wybuchowym i toksycznym, zakłady a także instytucje stosujące substancje radioaktywne.
Kontynuuj czytanie…

23 lip

Cel taktyczny dowódcy

61Sens taktyczny, chciałby zawierać niewiele różnorodnych wariantów postępowania. Dokonanie wyboru jednego z nich sankcjonuje lider wyboru realizacyjną oraz przekazuje podwładnym do wykonania w postaci.
Zamiar taktyczny zawiera:
o zasadnicze kierunki funkcji ratowniczo-gaśniczych,
o ocenę posiadanych sił a także środków w odniesieniu do potrzeb wynikających z sytuacji na miejscu wypadku,
o sposoby i również drogi ratowania obywateli oraz inwentarza żywego,
o metody, drogi oraz miejsca ewakuacji ruchomości,
Kontynuuj czytanie…

21 lip

Dym jako wróg w ratownictwie

dym1Dym to gazowe artykuły spalania zasobów organicznych, w jakich rozproszone są małe cząsteczki: kropelki cieczy, fragmenty ciała stałego oblepionego cieczą lub smolistą substancją. Różny skład dymu nadaje mu charakterystyczną barwę, zapach, smak, gęstość, a także zdolność przenikania plus przemieszczania się w otoczeniu.
Dym o barwie niebieskiej, białej oraz żółtej jak również o smaku gorzkawym plus słodkawym sugeruje występowanie w nim substancji trujących. Duża ilość dymu występuje w trakcie niecałkowitego spalania. W takim zderzeniu wielkość substancji toksycznych znajdująca się w dymie chciałby być zwiększona.
Kontynuuj czytanie…