28 sierpień

Pewien dowodzący w dowodzeniu amerykańskim

36System SKP uwzględnia potrzebę wprowadzenia 1 dowódcy do wszelkich akcji, stworzenia punktu kierowania w ich początkowej fazie, a także podziału pola funkcjonowania na stosowne do ogarnięcia sektory. System przewiduje metodę przepływu wiadomości, ułatwiającą podejmowanie decyzji, jak również sposób analizie, prowadzenia plus koordynowania pracy załóg. Doświadczenie dowiodło, że skuteczność we wprowadzeniu systemu SKP potrzebuje rozwinięcia standardów, regulacji operacyjnych, kierowania oddziałami przy pożarze. Mówiąc prosto, jeżeli oddział jednostki nie posiada sformułowanych standardowych regulacji operacyjnych, nie zawiera również metodyki zarządzania pracownikami podczas akcji gaśniczych plus ratunkowych.
Kontynuuj czytanie…

26 sierpień

Gaszenie płomieni na budowach

68W razie pożaru w obiektach będących w budowie należy spełnić:
– szybkie rozprzestrzenianie się płomienia po drewnianym rusztowaniu , klatkach schodowych, budowie, przez kanały wentylacyjne ;
– skomplikowane kryteria funkcjonowania pogotowia pożarniczego, nie ukończone klatki schodowe , brak hydrantów wewnętrznych a także zewnętrznych lub w ogóle zaopatrzenia wodnego, nagromadzenie materiałów budowlanych, zatarasowanie podejścia do domów zły stan szlaków itp.
Kontynuuj czytanie…

25 sierpień

Sprawność kierowania

63Na funkcjonowania bojowe składają się przedsięwzięcia zmierzające do zlokalizowania konieczności i czynności prowadzące do ich likwidacji. Ich harmonijne zgranie potrafi być zadaniem odpowiedzialnym a także nie łatwym. A ich realizacja wymaga dokładnych, o minimalnym stopniu błędu funkcji jednostek ratowniczo-gaśniczych plus ich dowódców. Zdolność kierowania polega, bowiem na przyjęciu w odniesieniu do konkretnego zajścia właściwego wariantu rozwiązania taktycznego. Dowodzenie potrafi być, więc tą specyficzną formą prac organizacyjnych, w której lider, kierownik działalności dokonuje ustalony przez siebie plan prac ratowniczych.
Kontynuuj czytanie…

22 sierpień

Warunki potrzebne do zaistnienia procesu palenia

53Materiał palny – potrafi być to materiał, którego próbki poddane badaniom w określonych warunkach w ciągu ustalonego czasu zapalają się, powodując wydzielanie palnych gazów mogących zapalić się za poradą płomienia umieszczonego nad powierzchnią próbki i zarazem powodują wydzielanie ciepła w takich ilościach, by podnieść temperaturę do wiodącej wartości.
Ze powodu na temperaturę zapalenia materiały palne dzielą się na:
a) nie zapalne – których próbki poddane działaniu płomienia lub promieniowania cieplnego nie zapalają się próbki poddane
b) trudno zapalne – jakich próbki poddane wspomaganiu płomienia albo promieniowania cieplnego palą się w obszarze funkcjonowania źródła ciepła, a po jego usunięciu gasną
c) łatwo zapalne – jakich próbki poddane postępowaniu płomienia lub promieniowania cieplnego zapalają się płomieniem plus po odjęciu źródła ciepła palą się dalej.
Kontynuuj czytanie…

20 sierpień

Analiza taktyczna obszaru chronionego

szerszenAnaliza operacyjno-taktyczna obszaru chronionego a także rejonu obejmuje na celowniku rozważenie, sprecyzowanie plus określenie istniejących lub mogących zaistnieć okoliczności i również zjawisk (wydarzeń) charakterystycznych dla danego obszaru albo rejonu, które potrafią wywrzeć wpływ na rozpoznanie czynników plus przebieg działalności ratowniczo-gaśniczych na obszarze lub w rejonie. Analizę rejonu (obszaru) chronionego przedstawia się na planie np. dla miasta, dzielnicy lub mapie dla rejonu a także województwa.
Kontynuuj czytanie…