6 Maj

Odcinek bojowy i obwód taktyczny

39Odcinek bojowy a także obwód taktyczny Jest to ściśle określona część obszaru płomieni dla której funkcjonuje jedna lub niewiele oddziałów taktycznych zespolonych pod wspólnym dowództwem, realizujących wydzielone zadanie bojowe stanowiące cześć ogólnego zadania bojowego. Kontynuuj czytanie…

2 Maj

Analiza komunikacji obszarów lesnych

53Analiza komunikacji lecz także leśnych obszarów strzeżonych przez straż 1) Korytarze powietrzne o usytuowanie korytarzy i ich rozpiętość ponad powierzchnią obszaru chronionego komendy rejonowej (strony ś wiała) o miejscowości plus budowle zlokalizowane w Świetle korytarza powietrznego, * częstotliwość rejsów statków atmosferycznych, * typy i również rodzaje samolotów plus śmigłowców, liczby podróżnych a także pojemności zbiorników paliwowych. 2) Komunikacja lądowa, drogi 2.1 Drogi lokalne, gminne, wojewódzkie oraz krajowe na rejonie obszaru chronionego a także rejonu komendy PSP, szerokość, typy nawierzchni, kierunki główne i drugorzędnych (skąd-dokąd). o natężenie ruchu na drogach czołowych i również ulicach w innych porach doby, odcinki dróg głównie zagrożone wypadkami. o procentów uczestnictwo środków transportu ciężarowego i również osobowego, o szczególnie spotkane typy ładunków samochodów ciężarowych, oładunki surowców groźnych, rodzaje oraz częstotliwość tirów, obszaru docelowe i załadunku na terenie obszaru analizowanego, o linie tramwajowe, autobusowe i również trolejbusowe, o wiadukty, mosty, estakady – ich nośność, wzniesienia a także spadki, długości, kąt nachylenia, wysokości prześwitów pod wiaduktami, o tunele drogowe – długość, szerokość i również wysokość, oświetlenie, możliwości prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w zróżnicowanych porach roku 2.2. Szlaki kolejowe. o lokalne, krajowe, międzykrajowe, o stacje oraz przystanki kolejowe, o przejazdy strzeżone i nie strzeżone, o typ trakcji, zasilanie, o rodzaje składów pociągów i częstotliwość ich kursowania, o transport MN, rodzaj ładunków i również ich wielkość, częstotliwość wg rozkładu przewozów PKP, o stacje docelowe – rozładunek plus stacje początkowe – załadunek na rejonie obszaru chronionego (rejonu), tunele kolejowe, długość, szerokość, wysokość, oświetlenie, klimatyzacja, zdolność prowadzenia prac ratowniczych, o kolejowa ochrona pożarnicza oraz służby ratownicze 3. Obszary leśne o powierzchnia drzewostanów, o rodzaje drzewostanu, charakterystyka, o kategoria konieczności pożarowego, o budynku leśnictw i nadleśnictw, łączność, o drogi i szlaki kolejowe przebiegające przez tereny leśne, sieć tras wewnątrz kompleksu leśnego, o lądowiska stale a także operacyjne dla samolotów plus śmigłowców, o sztuczne i naturalne zbiorniki wody, o bazy asortymentu pożarniczego oddziałów leśnych, o ośrodki wczasowe, uzdrowiskowe, mieszkalne i dodatkowo stopień ich niebezpieczeństwa pożarowego, możliwości obrony, o niebezpieczeństwa pożarowe, toksyczne oraz wybuchowe ze strony budynków plus oddziałów wojskowych.