29 maj

Ratownictwo wysokościowe

strażackiPrawdopodobnie każdy strażak w wszelkiej własnej pracy przynajmniej raz spotka się z okolicznością prawie rozpaczliwą, w której potrafi czuć serce w gardle. Chwile zwątpienia, że jakkolwiek nie uda się uratować człowiekowi bycia, mimo zaangażowania i stres, jaki temuż partneruje są w rzeczywistości okropnymi uczuciami. Strażacy zawsze starają się i oddają ze całych sił przyjmując wszelką akcję. Częściej niż posterunkowi mają do postępowania z akcjami na skraju ryzyka, albowiem rozdysponowani są do pożarów, poszukiwań ludzi zagubionych, wyciągania osób zaklinowanych w autobusach lub pod gruzami, ewentualnych samobójców, niezbędny sprzęt wysokościowy – szelki bezpieczeństwa . Nie wciąż taka praca kończy się sukcesem, czasami zamyka się ale po czasochłonnej walce ze sprzętem albo z kimś, który decyduje się zabić i oddziela go jedynie chwila od decydującego kroku. Nieraz wystarczy chwila aby samochód, w jakim ktoś jest zakleszczony obsunął się lub przygniótł kogoś. Stanowią to wtedy akcje na skraju ryzyka zaś z wielu strażacy mogą wyjść zwycięsko. Za poświęcenie w ich służeniu należy im się szczególny podziw.

komentarze

Comments are closed.