14 sierpień

Analiza fragmentu działalności gaśniczej

67Pluton przeprowadzić natarcie i również obronę na odcinku, lewa granica przystanek autobusu PKS włącznie, prawa granica budynek magazynu pasz dla zwierzaków włącznie. W natarciu użyć 4 prądy gaśnicze wodne 52 w obronie i zgrupowanie zastępów kątem w tył, Na prawo od plutonu funkcjonuje zastęp OSP broniąc zabudowań sąsiadujących z magazynem pasz.
Zadania zastępów:
Zastęp 1. Natarcie wewnętrzne 2 prądami wody po klatce schodowej na palące się poddasze budowli mieszkalnego a także prądem wody natarcie dachu sąsiedniego obiektu na palące się pokrycie dachowe pomieszczeń mieszkalnego. Natarcie l prądem wody z drabiny DW na palący sit dach pomieszczeń mieszkalnego 2-gim prądem ochrona zagrożonego magazynu pasz.

Zastęp 3. Zorganizować zasilanie w wodę dla zastępu z rzeki pływającej na brzegu miejscowości. Kierunek układania zasilających wydłuż pobocza szosy. Łączność – kontakty osobiste plus przy pomocy telefonów nasobnych, moje miejsce – przy zastępie, wewnątrz budynku.
Rozkaz rozwinięcia kompanii do funkcji ratowniczo -gaśniczych przy pożarze wydaje dowódca kompanii na podstawie planu działania albo podstawie zadania, które ma zrobić, jeżeli funkcjonuje w składzie bataliom.
Rozkaz winien zawierać:
o zadanie kompanii,
o plan wykonania zadania podjęły przez dowódcę kompani,
o ugrupowanie bojowe kompanii i plutonów,
o podział na odcinki bojowe wg. potrzeb, i dodatkowo przydział plutonów plus ich zadania,
o punkty czerpania wody,
o organizacja komunikacji w kompani oraz, zasady meldowania o okoliczności,
o stanowisko kierowania – SD dowódcy kompani L
o zaopatrzenie materiałowo – techniczne (dot. najczęściej pracy długotrwałych)

komentarze

Comments are closed.