2 Maj

Analiza komunikacji obszarów lesnych

53Analiza komunikacji lecz także leśnych obszarów strzeżonych przez straż 1) Korytarze powietrzne o usytuowanie korytarzy i ich rozpiętość ponad powierzchnią obszaru chronionego komendy rejonowej (strony ś wiała) o miejscowości plus budowle zlokalizowane w Świetle korytarza powietrznego, * częstotliwość rejsów statków atmosferycznych, * typy i również rodzaje samolotów plus śmigłowców, liczby podróżnych a także pojemności zbiorników paliwowych. 2) Komunikacja lądowa, drogi 2.1 Drogi lokalne, gminne, wojewódzkie oraz krajowe na rejonie obszaru chronionego a także rejonu komendy PSP, szerokość, typy nawierzchni, kierunki główne i drugorzędnych (skąd-dokąd). o natężenie ruchu na drogach czołowych i również ulicach w innych porach doby, odcinki dróg głównie zagrożone wypadkami. o procentów uczestnictwo środków transportu ciężarowego i również osobowego, o szczególnie spotkane typy ładunków samochodów ciężarowych, oładunki surowców groźnych, rodzaje oraz częstotliwość tirów, obszaru docelowe i załadunku na terenie obszaru analizowanego, o linie tramwajowe, autobusowe i również trolejbusowe, o wiadukty, mosty, estakady – ich nośność, wzniesienia a także spadki, długości, kąt nachylenia, wysokości prześwitów pod wiaduktami, o tunele drogowe – długość, szerokość i również wysokość, oświetlenie, możliwości prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w zróżnicowanych porach roku 2.2. Szlaki kolejowe. o lokalne, krajowe, międzykrajowe, o stacje oraz przystanki kolejowe, o przejazdy strzeżone i nie strzeżone, o typ trakcji, zasilanie, o rodzaje składów pociągów i częstotliwość ich kursowania, o transport MN, rodzaj ładunków i również ich wielkość, częstotliwość wg rozkładu przewozów PKP, o stacje docelowe – rozładunek plus stacje początkowe – załadunek na rejonie obszaru chronionego (rejonu), tunele kolejowe, długość, szerokość, wysokość, oświetlenie, klimatyzacja, zdolność prowadzenia prac ratowniczych, o kolejowa ochrona pożarnicza oraz służby ratownicze 3. Obszary leśne o powierzchnia drzewostanów, o rodzaje drzewostanu, charakterystyka, o kategoria konieczności pożarowego, o budynku leśnictw i nadleśnictw, łączność, o drogi i szlaki kolejowe przebiegające przez tereny leśne, sieć tras wewnątrz kompleksu leśnego, o lądowiska stale a także operacyjne dla samolotów plus śmigłowców, o sztuczne i naturalne zbiorniki wody, o bazy asortymentu pożarniczego oddziałów leśnych, o ośrodki wczasowe, uzdrowiskowe, mieszkalne i dodatkowo stopień ich niebezpieczeństwa pożarowego, możliwości obrony, o niebezpieczeństwa pożarowe, toksyczne oraz wybuchowe ze strony budynków plus oddziałów wojskowych.

komentarze

Comments are closed.