25 lip

Analiza operacyjno-taktyczna obiektu

68Analiza posiada na celowniku przygotowanie kadry dowódczej obszaru plus rejonu do prowadzenia akcjami ratowniczo-przeciwpożarowymi w konkretnych obiektach, obiektach plus urządzeniach. W niezbędnej kolejności należy rozpatrywać zagadnienia ogólne, a kolejno wyczerpujące.
Obszarem analizy powinny być obiekty o:
o wysokim stopniu niebezpieczeństw życia ludzkiego,
o budynki wysokie i również wysokościowe – administracyjne plus użyteczności publicznej,
o obiekty, w których występują duże skupiska obywateli,
o przedsiębiorstwa wytwórcze o wysokim stopniu niebezpieczeństwa pożarowego i obciążenia ogniowego,
o zakłady przemysłowe o zagrożeniu wybuchowym i toksycznym, zakłady a także instytucje stosujące substancje radioaktywne.

Analiza obiektu rozpoczyna się od zlokalizowania budynków oraz urządzeń, na planie zagospodarowania przestrzennego, a dokonuje na opisie poszczególnych budowli oraz narzędzi.
Do zadań ogólnych taktycznej obrony obiektu należy:
o lokalizacja obiektu,
o charakter zabudów
o stan zaopatrzenia wodnego a także trwałych urządzeń gaśniczych,
o struktura alarmowania, sygnalizacja alarmu płomieni,
o stan szlaków na okolicy obiektu,
o zagrożenie pożarowe procesów technologicznych (zagrożone działy produkcyjne),
o zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi – miejsce, ilości a także typy składowania, stosowne źródła emisji, strefy skażenia,
o zagrożenie radiacyjne, źródła i rodzaje promieniowania, liczby, strefy zagrożeń,
o zagrożenie ze strony budynków sąsiednich (typ, wielkość),
o przykłady charakterystycznych podpaleń i również kolejnych miejscowych zagrożeń, które wystąpiły w obiekcie w przeszłości,
o organizacja zabezpieczenia przeciwpożarowej (rzeczy struktury zabezpieczenia przeciwpożarowej, jej stan osobowy i gotowość bojowa, zasady współdziałania z ochrona obiektu, personelem technicznym, osobami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie wodne a także różnymi komórkami organizacyjnymi obiektu).

Niezwykłe jak również oryginalne dane również zdolność zakupu przedmiotów można osiągnąć tutaj: http://www.ppoz.sklep.pl/17-aparaty-powietrzne Firma oferuje nowoczesny sprzęt strażacki w dobrej cenie.

komentarze

Comments are closed.