20 sie

Analiza taktyczna obszaru chronionego

szerszenAnaliza operacyjno-taktyczna obszaru chronionego a także rejonu obejmuje na celowniku rozważenie, sprecyzowanie plus określenie istniejących lub mogących zaistnieć okoliczności i również zjawisk (wydarzeń) charakterystycznych dla danego obszaru albo rejonu, które potrafią wywrzeć wpływ na rozpoznanie czynników plus przebieg działalności ratowniczo-gaśniczych na obszarze lub w rejonie. Analizę rejonu (obszaru) chronionego przedstawia się na planie np. dla miasta, dzielnicy lub mapie dla rejonu a także województwa.

Danych, jakich nie trzeba ująć graficznie za radą znaków umownych, przedstawia się w postaci tabel i zestawień umieszczonych na obrzeżach mapy albo planu a także w skondensowanej postaci opisowej. Bardzo czasami rezultaty analiz przedstawione są jako „ocena zagrożenia rejonu.

Analiza operacyjno-taktyczna obszaru powinna, zatem obejmować następujące zagadnienia:
o Dane ogólne o znaczenie ekonomiczno-administracyjne obszaru,
o ogrom, powierzchnia, kształt obszaru,
o gęstość zaludnienia oraz wielkość mieszkańców,
o charakter zabudowy architektonicznej plus jej wpływ na niebezpieczeństw pożarowe,
o podstawowe gałęzie produkcji, rejony przemysłowe,
o budynki kulturalne i użyteczności publicznej zakwalifikowane do kategorii,
o usytuowanie dzielnic miasta i również osiedli (bądź ich fragmentów),
o sąsiednie obszary chronione, granice i ich ogólna charakterystyka.

komentarze

Comments are closed.