ABC Pożarnictwa

Podstawowa wiedza z zakresu pożarnictwa, krótkie opisy procedur, słownik strażacki, charakterystyki i uwagi.

1) Więcej o ratownictwie chemicznym w i podstawowe dane: Sorbenty

2) Konspekt – przykładowa lekcja dla Straży oraz  pytania i odpowiedzi do takiej lekcji

3) Łączność radiowa – ogólnie tytułem wstępu w zakresie radiotelefonów, i komunikacji, czyli podstawowe pojęcia. Kilka słów o Strukturze sieci radiowej oraz Zasady tworzenia kryptonimów  i Zasady prowadzenia korespondencji

4) Kilka podstawowych niezbędnych w ratownictwie medycznym:  Oddychanie i związany z tym dym

5) Uzbrojenie osobiste i odzież ochronna strażaka: ogólna charakterystyka i omówienie pojęci z tej dziedziny,a więc czym jest lub czym są: a) Odzież ochronna b) Ubrania żaroodporne  c) Ubrania gazoszczelne d) Hełm strażacki e) Pas strażacki f) Toporek strażacki (topór lekki) g) Zatrzaśnik strażacki

6) Woda jako środek gaśniczy, wykorzystywana w tłoczeniu przez węże pożarnicze (charakterystyka węży)

7) Taktyka działań pożarniczych: a) Podstawowe pojęcia z taktyki b) Stanowiska bojowe c) Linie wężowe d) Linia i front działania e) Odcinek bojowy i obwód taktyczny f) Natarcie g) Proces palenia h) Zjawisko pożaru

8) Aparaty powietrzne – a) elementy składowe b) zasady działania aparatu powietrznego c) Czynności przed użytkowaniem aparatów d) Obsługa i przegląd aparatu

9) Autopompy  w samochodach strażackich – a) typy autopomp w samochodach b) Kierowca mechanik obsługa autopompy c) Układy wodno-pianowe samochodów d) Kawitacja – definicja i skutki e) Dozowanie  środka  pianotwórczego f) Zasysanie wody przez autopompę g) Napełnianie zbiorników wodą h)

10) BHP podczas akcji ratowniczo-gaśniczej – a) Zachowanie się strażaka podczas alarmu b) Zajęcie miejsc w środkach transportu c) Zachowanie się strażaków w czasie jazdy do zdarzenia d) Podstawowe zasady bezpiecznej pracy strażaków podczas akcji gaśniczej

11) Drabiny pożarnicze – a) Informacja ogólne o drabinach b) Drabina D 10 W c) Drabina nasadkowa DN 2,7 d) Konserwacja drabin e) Drabiny mechaniczne i podnośniki