Charakterystyka techniczna pożarniczych węży tłocznych

Charakterystyka techniczna pożarniczych węży tłocznych
Charakterystyka techniczna
W-25
W-52
W-75
W110
Ciężar węża z łącznikami
3 kg
10 kg
18 kg
38 kg
Średnica wewnętrzna
25 mm
52 mm
75 mm
110 mm
Długość odcinka
15 m
20 m
20 m
20 m
Wydłużalność
3 %
10 %
10 %
10 %
Rozszerzalność
3 %
10 %
10 %
10 %
Ciśnienie robocze
1,0 MPa
1,2 MPa
1,2 MPa
1,2 MPa
Ciśnienie próbne
1,5 MPa
1,8 MPa
1,8 MPa
1,8 MPa
Ciśnienie rozrywające
3,0 MPa
3,6 MPa
3,6 MPa
3,6 MPa
Nominalne natężenie przepływu
50 l/min
200 l/min
800 l/min
1600l/min