Czynności przed użytkowaniem aparatów

Bezpośrednio przed każdorazowym użyciem aparatu, należy wykonać następujące czynności:

–         oględziny zewnętrzne aparatu: sprawdzić ukompletowanie aparatu i prawidłowość połączeń, działanie szybkozłączy, czy żaden element nie jest obluzowany, nienaruszalność plomb oraz stwierdzić, czy poszczególne części nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych.

–         sprawdzenie szczelności aparatu: przy zamkniętych zaworach odcinających na butli sprawdzić szczelność automatu oddechowego przez wykonanie głębokiego wdechu

–           (przez złącze automatu ), nie powinno zachodzić zasysanie powietrza.

–         sprawdzenie zapasu powietrza w aparacie: otworzyć zawór butli, sprawdzić ciśnienie powietrza przez odczytanie wskazań na manometrze.

–         sprawdzenie działania aparatu:

  • w wykonaniu standardowym – otworzyć zawór butli, końcówkę gwintową automatu oddechowego przyłożyć do ust i wykonać kilka oddechów, prawidłowe działanie aparatu objawia się natychmiastowym podaniem przy wdechu bez nadmiernych oporów powietrza i odcięciu wypływu powietrza w czasie wydechu, w stanie spoczynku ( bez wykonywania oddechów ) spod zaworu automatu oddechowego nie powinien następować samoczynny wypływ powietrza.
  • w wykonaniu nadciśnieniowym- otworzyć zawór butli, spowodować włączenie i wyłączenie działania automatu, przez przyłożenie złącza automatu do ust, wykonanie głębokiego wdechu, co objawia się ciągłym wypływem powietrza z automatu o dużym natężeniu przepływu.

–         sprawdzenie działania urządzenia ostrzegawczego:  polega na zbadaniu, przy jakim ciśnieniu powietrza w butli zaczyna ono działać.

W tym celu należy: otworzyć na krótko zawór butli do aparatu, celem wypełnienia aparatu powietrzem, po czym zamknąć, przez naciśnięcie na przycisk automatu oddechowego spowodować powolne upuszczanie powietrza z aparatu, obserwując na manometrze spadek ciśnienia i wskazanie manometru, przy którym urządzenie ostrzegawcze zaczęło działać.

–         umieszczenie aparatu na plecach: po wykonaniu wyżej opisanych czynności kontrolnych, użytkownik powinien umieścić aparat na plecach zakładając kolejno pasy ramieniowe i pas brzuszny, długości pasów są regulowane i należy ich długość regulować zgodnie z potrzebą tak, aby zapewnić użytkownikowi swobodę ruchów i nie powodować ucisku jakiejkolwiek części ciała.

–         założenie maski: rozwiera się obydwiema rękami taśmę nagłowia i wkłada najpierw podbrudek do torebki podbrudkowej , po założeniu taśm nagłowia dociąga się równomiernie mocno taśmy, najpierw taśmy karku, następnie taśmy skroni a na końcu taśmę czołową.

sprawdzenie szczelności maski: w tym celu należy nałożyć maskę na twarz, uszczelnić przyłącze dłonią, wykonać głęboki wdech, jeżeli powietrze nie przedostaje się pod maskę, to wtedy maska zostaje dociśnięta do twarzy, co świadczy o jej szczelności.