Dym jako pojęcie pożarnicze

Dym to gazowe produkty spalania materiałów organicznych, w których rozproszone są małe cząsteczki: kropelki cieczy, fragmenty ciała stałego oblepionego cieczą lub smolistą substancją. Różny skład dymu nadaje mu charakterystyczną barwę, zapach, smak, gęstość, jak również zdolność przenikania i przemieszczania się w otoczeniu. Dym o barwie niebieskiej, białej i żółtej oraz o smaku gorzkawym i słodkawym sugeruje obecność w nim substancji trujących. Duża ilość dymu występuje podczas niecałkowitego spalania. W takim wypadku ilość substancji toksycznych znajdująca się w dymie może być zwiększona. Obrażenia powodowane przez dym i szkodliwe produkty spalania są przyczyną ponad 70% zgonów w pożarach. Dlatego ważne jest posiadanie odpowiedniego aparatu powietrznego, który zapobiega wypadkom.

Produkty spalania znajdujące się w dymie mogą mieć charakter lotny lub stały.

Do pierwszej grupy zaliczamy: dwutlenek węgla, tlenek węgla, siarkowodór, cyjanowodór.

Do drugiej grupy zaliczamy: sadze, popiół.

Wdychanie dymu i zawartych w nim substancji może powodować uszkodzenia zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych. Obrażenia te mogą wystąpić natychmiast lub z pewnym opóźnieniem.

Substancje znajdujące się w dymie możemy podzielić na:

 

–         substancje drażniące, takie jak: kurz, popiół i nietoksyczne cząstki węgla,

–         gazy drażniące, powodujące uszkodzenie górnych i dolnych dróg oddechowych,

–         gazy duszące chemicznie, wywołujące niedotlenienie tkankowe mimo prawidłowego stężenia tlenu w powietrzu,

–         gazy duszące fizycznie, obojętne, powodujące zmiany stężenia gazów w powietrzu poprzez obniżenie stężenia tlenu w powietrzu.

Materiał Produkt Substancje toksyczne
Polichlorek winylu Wykładziny, płytki podłogowe, izolacje, kable, farby Chlorowodór, tlenek węgla
Poliuretan Poduszki w meblach, masa izolacyjna, uszczelki, gąbki, pianka Cyjanowodór, izocyjanian
Lakiery, tapety zmywalne Lakiery podłogowe, tapety, żaluzje Kwas octowy, tlenki azotu
Poliamid Dywany, rajstopy, skarpetki, folia Cyjanowodór, amoniak
Polistyren Tworzywa sztuczne, żywica, styropian, guma syntetyczna Tlenek węgla, styren
Włókna akrylowe Tkaniny, dywany, oprawki okularów Cyjanki
Żywice epoksydowe Zabawki epichlorohydryna