Hełm strażacki

Hełm strażacki

Hełm służy do zabezpieczenia głowy strażaka przed uderzeniami. Ma zabezpie­czać także przed spadającymi przedmiota­mi i płonącymi elementami konstrukcji bu­dynków. Dlatego też powinien być w spo­sób prawidłowy osadzony i zamocowany na głowie oraz spełniać odpowiednie wy­magania techniczne. Najczęściej stosowa­nymi obecnie hełmami są: hełm strażacki ZS Gallet Vulcan i unowocześniony Vulcan. Hełm Vulcan wykonany jest z odpornego na uderzenia i wysoką temperaturę laminatu poliestrowo-szklanego. Zewnętrzna po­wierzchnia skorupy pokryta jest lakierem odpornym na temperaturę 150°C. Wnętrze wyłożone jest dzianiną stanowiącą warstwę izolacyjną.

Dla zapewnienia pewnego osa­dzenia hełmu na głowie stosowany jest wkład nośny umożliwiający regulację wyso­kości oraz obwodu głowy. Hełm wyposażo­ny jest w uchylną osłonę twarzy z daszkiem, do którego można zamontować uchwyt la­tarki górniczej. Każdy hełm wyposażony jest w przypinaną osłonę karku