Kierowca mechanik obsługa autopompy

Autopompa jest jedynym z najważniejszych zespołów samochodów gaśniczych. Prawidłowe użytkowanie i właściwa obsługa autopompy wpływają na jej żywotność. Kierowca mechanik obsługujący autopompę powinien pamiętać że:

  • po włączeniu napędu autopompy “nie zalanej” należy natychmiast włączyć, za pomocą przełącznika znajdującego się na tablicy sterowniczej, urządzenie zasysające. Czynności te trzeba wykonać prawie równocześnie, czas pracy autopompy “na sucho” nie może bowiem przekraczać 30 sekund (powyżej 30 sekund łożyska nadmiernie nagrzewają się, a proces ich zużycia ulega przyspieszeniu);
  • trzeba stale kontrolować poziom oleju w zbiorniczkach umieszczonych nad autopompą. Olej ten, przewodami elastycznymi, jest stale doprowadzany do punktów smarowania, tj. łożyska ślizgowego w komorze ssawnej i uszczelnienia czołowego za wirnikami. Poziom oleju  w otwartym przewodzie znajdującym się obok zbiorniczka powinien odpowiadać poziomowi oleju w zbiorniczku. Za niski poziom oleju  lub pęcherzyki powietrza w przewodzie świadczą o wadliwie działającym układzie smarowania. Praca autopompy w takim przypadku jest niedopuszczalna, ponieważ mogą wystąpić uszkodzenia uszczelnień mechanicznych, które przyczynią się do jej unieruchomienia;
  • należy unikać kawitacyjnej pracy autopompy;
  • zawory kulowe powinny być łagodnie zamykane, nie występują wówczas gwałtowne wzrosty ciśnienia, a tym samym i obciążenia;
  • w okresie temperatur otoczenia poniżej 00C należy pamiętać o potrzebie odwodnienia autopompy. Odwodnienie przeprowadza się po zakończeniu pracy autopompy, ponieważ zawsze w dolnej części przestrzeni pierwszego i drugiego wirnika pozostaje pewna ilość wody. Woda ta, w przypadku zamarznięcia może być powodem mechanicznym uszkodzeń autopompy. Aby odwodnić autopompę należy otworzyć jedną z nasad tłocznych wraz z zaworem i kurki umieszczone na przewodach odwadniających. odwadnianie powinno trwać do czasu wypłynięcia z autopompy całej ilości pozostałej wody.