Konspekt lekcja strażacka

Przykładowa lekcja

1.

I. Część wstępna:1.Czynności organizacyjno-porządkowe- sprawdzenie obecności-           podanie tematu

 

 5 min

2.          

II.Część zasadnicza:1.Omówienie tematu zajęć2. Stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych:a) w pomieszczeniach zadymionych:

Wchodząc w przestrzeń zadymioną obowiązuje strażaków

wyposażenie w sprzęt ochrony dróg oddechowych .

Maski aparatów ochronnych należy zakładać i zdejmować w strefie powietrza czystego.

Stwierdzając obecność w dymie substancji toksycznych

Oddziałujących przez skórę stosujemy dodatkowo specjalne ubranie ochronne. Czas pracy w tych warunkach nie powinien przekroczyć 30 min.

b)w sferze oddziaływania cieplnego:

Stosować należy odzież ochronną i sprzęt ochrony dróg oddechowych. Nie zaleca się w przypadku pracy w ubraniach ochronnych używania aparatów powietrznych z odkrytymi puszkami zaworów redukcyjnych , wobec możliwości zwiększenia trudności w oddychaniu .

c)zagrożenie ze strony materiałów niebezpiecznych:

Stosować odpowiednie środki zabezpieczenia tj. sprzęt ochrony dróg oddechowych odzież kwaso-ługo-odporną.

3.Asekuracja ratownika pracującego w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

Obowiązuje stałe utrzymanie łączności przy pomocy radiotelefonów albo też linki zahaczonej do pasa strażaka pracującego w strefie zadymionej a której drugi koniec pozostaje przed strefą w rękach strażaka asekurującego. Przygotowane powinny być roty rezerwowe stosownie wyposażone mogące natychmiast wkroczyć do akcji w celu udzielenia pomocy.

35 min

3.          

III Zakończenie zajęć:1. Podsumowanie zajęć.2.Podanie literatury do samokształcenia. 5 min.