Linia i front działania

Linia działania

Są to stanowiska bojowe rozmieszczone na terenie pożaru na pewnej linii mające za zadanie wykonanie określonych działań. Dzielą się na:

a) linia natarcia  –  Jest to linia przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie palących

się obiektów, na której są rozmieszczone stanowiska gaśnicze przeprowadzające natarcie na palący się obiekt

b) linia obrony bliższej – są to stanowiska rozmieszczone na terenie pożaru przeprowadzające obronę bezpośrednio zagrożonych obiektów

c) linia obrony dalszej – przebiega na granicy obiektów zagrożonych ogniami lotnymi

Front działania

Jest to linia na jakiej działa związek taktyczny, jest on zależny od rodzaju użytego środka gaśniczego, ciśnienia na pyszczku pracownicy a także od rodzaju działań bojowych, siły wiatru oraz umiejętności pracy prądownika.

a).front działania przy pracy zwartym prądem wodnym wynosi :

– 10 m w natarciu

– 20 m w obronie bliższej

– 30 m w obronie dalszej

b)maksymalny zasięg taktyczny sekcji – jest to odległość na jaką sekcja może podać skuteczny prąd gaśniczy