Napełnianie zbiorników wodą

Zbiorniki wodne samochodów napełniane są autopompą własną, pompą obcą lub z hydrantu. W każdym przypadku należy pamiętać o zamknięciu bądź otwarciu odpowiednich zaworów. I tak:

–         w samochodzie GBA 25/16 typu 005 przy napełnianiu autopompą własną należy zamknąć wszystkie zawory, a jedynie zawór 18 ustawić w położeniu „woda do zbiornika”. Napełniając zbiornik autopompą obcą lub z hydrantu należy zasilać go przez nasadę 8;

–         w samochodzie GCBA 6/32 typu 004 przy napełnianiu autopompą własną należy otworzyć jedynie zawór 9 przy zamkniętych pozostałych zaworach. Napełniając zbiornik pompą obcą lub z hydrantu należy zasilać go przez nasadę 8;

–         w samochodzie GBAM 2/8+8 typu 003 napełniając zbiornik autopompą własną należy otworzyć jedynie zawór 17. Przy zasilaniu zbiornika pompą obcą lub z hydrantu należy zasilać go przez nasadę 8.

W końcowym okresie napełniania należy zmniejszyć obroty autopompy i w momencie pojawienia się wody z rury przelewowej przerwać napełnianie przez wyłączenie napędu autopompy i zamknięcie odpowiednich zaworów.

Zbiornik środka pianotwórczego w samochodzie GBA 2,5/16 typu 005 napełniany jest przez korek wlewowy umieszczony w górnej ściance. Napełnianie zbiornika należy kontrolować obserwując poziom środka w zbiorniku przez otwór wlewowy.

W samochodzie GCBA 6/32 typu 004 napełnianie zbiornika środka pianotwórczego może być przeprowadzone przez wlew górny umieszczony w pomoście górnym samochodu bądź za pomocą ręcznej pompki skrzydełkowej umieszczonej z prawej strony samochodu w przestrzeni pomiędzy kabiną kierowcy a nadwoziem. Napełnianie należy przerwać w momencie, gdy środek zaczyna wylewać się rurą przelewową.