Obsługa i przegląd aparatu

W czasie użytkowania aparatu należy:

–         stale kontrolować wielkość ciśnienia na manometrze, określający zapas powietrza w butlach,

–         zwracać uwagę na szczelność połączeń maski z aparatem,

–         zwrócić uwagę na moment zadziałania urządzenia ostrzegawczego, sygnalizujący użytkownikowi bezzwłoczne wycofanie się ze strefy zagrożonej,

–         przy ewakuacji osoby ze strefy zagrożonej podłączonej do aparatu, osoba ta musi być przytomna i oddychać.

 

 PRZEGLĄD APARATU PO UŻYCIU.

–         zdjąć aparat – nie zrzucać go,

–         zamknąć zawór butli, przez naciśnięcie przycisku na automacie oddechowym, usunąć powietrze z aparatu do atmosfery,

–         maskę odłączyć od aparatu oddechowego,

–         zewnętrznie oczyścić aparat,

–         przeprowadzić oględziny zewnętrzne, w celu sprawdzenia czy poszczególne części nie mają widocznych uszkodzeń,

–         jeżeli aparat będzie użyty ponownie, należy butlę napełnić powietrzem.