Odcinek bojowy i obwód taktyczny

Odcinek bojowy

Jest to ściśle określona część terenu pożaru dla której działa jedna lub kilka jednostek taktycznych zespolonych pod wspólnym dowództwem, realizujących wydzielone zadanie bojowe stanowiące cześć ogólnego zadania bojowego. Granice odcinków bojowych ustala się według:

a) pięter, piwnic, strychów, pokoi, klatek schodowych, gdy pożar rozwija się w jednym budynku

b) części obwodu, gdy pali się sterta siana, słomy, zbiornik z paliwem  itp.

c) poszczególnych obiektów gdy pożar objął teren, na którym znajduje się kilka obiektów np. budynki wiejskie

d)przegród przeciwpożarowych, w budynkach, halach podzielonych tymi przegrodami

e)części powierzchni ziemi, gdy pali się otwarty obszar np. torfowiska, lasy, łany zbóż.

Odwód taktyczny

Odwód taktyczny stanowią siły i środki pozostające w rezerwie do dyspozycji kierownika akcji na miejscu pożaru. Wielkość odwodu taktycznego powinna wynosić:

a)ok.1/3 ogólnych sił Będących do dyspozycji kierownika akcji ratowniczej

b)  w przypadku pożaru cieczy palnych w zbiornikach ok. 1/2 ogólnych sił będących do dyspozycji kierownika akcji  ratowniczej

c) w przypadku pożaru materiałów wybuchowych 100% ogólnych sił.