Pas strażacki

Pas strażacki – służy głównie do zabezpiecze­nia się podczas wykonywania trudnych czynności w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Przydatny jest szczególnie pod­czas działań na drabinie. Wykorzystywany jest także do zamocowania pochewki to­porka i podpinki. Pas wykonywany jest z ta­śmy parcianej, w części zapinkowej obszy­tej skórą. W celu zwiększenia wytrzymało­ści na rozerwanie pasek zapinkowy i kółko zatrzaśnika zamocowane są w obejmie z blachy stalowej. Przykład takiego pasa:

http://www.ppoz.sklep.pl/pasy-toporki-i-zatrzasniki/1057-pas-bojowy-strazacki-3-rozmiary.html