Sorbenty

Sorpcja jest to pochłanianie gazów, par cieczy, par substancji stałych i ciał rozpuszczonych w cieczach przez ciała porowate (sorbenty). Sorpcja jako technika dekontaminacyjna jest stosowana głównie do odkażania terenu akcji ratownictwa chemicznego. Jest ona najczęściej używana w stosunku do związków chemicznych pozostających w normalnych warunkach w postaci ciekłej. Dekontaminację sorpcyjną prowadzi się w przypadku rozlewisk niebezpiecznych cieczy na utwardzonych, płaskich powierzchniach i ewentualnie na powierzchniach zbiorników wód powierzchniowych. Przy zastosowaniu ogólnie dostępnych naturalnych sorbentów jest techniką niedrogą i łatwą do zastosowania. Należy pamiętać, że skażenia wchłonięte przez sorbenty pozostają chemicznie niezmienione i zachowują swoje niebezpieczne właściwości. Innymi słowy sorpcja związków chemicznych nie powoduje jego chemicznej neutralizacji.