Stanowiska bojowe

Wśród, stanowisk  bojowych wyróżniamy.

a) stanowisko kierownika akcji ratowniczej – jest to miejsce pracy kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej i ewentualnie sztabu akcji. Wybór tego miejsca jest uzależniony od sytuacji pożarowej. Stanowisko to powinno się znajdować na odcinku najbardziej zagrożonym oraz umożliwiać prowadzenie kontroli innych odcinków działania

b) stanowisko wodne – jest to miejsce ustawienia pompy pożarniczej w celu

pobierania wody z otwartego zbiornika wodnego przy użyciu linii ssawnej lub przy użyciu linii zasilającej z hydrantu

c) stanowisko rozdzielacza – miejsce, w którym ustawiono rozdzielacz

d) stanowisko gaśnicze – jest to miejsce pracy roty (prądownika) wyposażonej w linię gaśniczą lub inny sprzęt w celu wykonania określonego zadania.