Typy autopomp w samochodach

Samochód GCBA 6/32 typu 004. Zastosowano tu autopompę A 32/8 produkcji Świdnickiej Fabryki  Urządzeń przemysłowych. Autopompa napędzana jest od silnika samochodu przez przystawkę skrzyni biegów i wał przegubowy. Przystawkę włącza się z kabiny kierowcy przez wciśnięcie sprzęgła. Jednocześnie następuje włączenie wyłącznika sterującego siłownikiem pneumatycznym włączającym sprzęgło kłowe przystawki napędu autopompy, moment włączenia sygnalizowany jest zapaleniem się lampki kontrolnej. W celu prawidłowego włączenia sprzęgła kłowego (bez zgrzytów i uderzeń) należy po wciśnięciu sprzęgła głównego odczekać kilka sekund, w tym czasie zostają bowiem wyhamowane wirujące elementy przekładni. Przestrzeganie tego warunku przedłuża trwałość napędu autopompy.

Zastosowany podwójny układ sterowania pozwala obsługiwać autopompę podczas pracy zarówno z kabiny kierowcy, jak i z tablicy sterowniczej autopompy.

Autopompa A 32/8 jest pompą dwustopniową o szeregowym układzie wirników. Wlot do pompy jest osiowy, natomiast wylot promieniowy. Na wale odpowiednio łożyskowanym osadzone są dwa wirniki, do których woda doprowadzana i odprowadzana jest za pomocą dwustopniowej kierownicy. Masa autopompy wynosi 130 kg.

Hm=f (Q) dla różnych warunków ssania (geometrycznej wysokości ssania 1,5; 4,5; 7,5 m) i nominalnych obrotów wirnika n=2700 obr/min przy pracy dwoma liniami ssawnymi 110 oraz czterema liniami tłocznymi 75. Jest to zależność manometrycznej wysokości podnoszenia w funkcji ciśnienia. Manometryczna wysokość podnoszenia  Hm jest sumą manometrycznej wysokości ssania Hms i tłoczenia HmT. Nominalnym punktem pracy tej autopompy jest wydajność 3200 l/min przy manometrycznej wysokości podnoszenia 1020 kPa (102 m  H2O) i geometrycznej wysokości ssania 1,5 m.

 

Samochód GBA 2,5/16 typu 005. W samochodzie tym zastosowano autopompę A 16/8. Autopompa napędzana jest silnikiem samochodowym poprzez przystawkę skrzyni biegów i wał przegubowy. Włączanie napędu autopompy możliwe jest tylko ze stanowiska kierowcy przez całkowite wciśnięcie sprzęgła i odczekanie czasu, w którym następuje wyhamowanie wirujących elementów przekładni, jest to warunek prawidłowego włączania sprzęgła kłowego (bez zgrzytów). W ten sposób przedłuża się trwałość zespołów napędowych autopompy. Włączenie sprzęgła kłowego przystawki napędu autopompy odbywa się mechanicznie za pomocą dźwigni znajdującej się z prawej strony siedzenia kierowcy. Dzięki zastosowaniu podwójnego układu sterowania istnieje możliwość obsługi autopompy podczas pracy zarówno z kabiny kierowcy, jak i z tablicy sterowniczej autopompy.

Autopompa A 16/8 jest pompą wirową dwustopniową o szeregowym układzie wirników. Wlot do pompy jest osiowy a wylot promieniowy. Na wale odpowiednio ułożyskowanym osadzone są dwa wirniki, do których woda doprowadzana jest za pomocą dwustopniowej kierownicy. Masa autopompy wynosi 100 kg.

Podstawową charakterystykę przepływową autopompy A16/8 dla różnych warunków ssania (geometrycznej wysokości ssania 1,5; 3 4 i 6 m) i nominalnych obrotów autopompy n=2700 obr/min przy pracy jedną linią ssawną 110 oraz dwoma liniami tłocznymi 75. Nominalnym punktem pracy autopompy jest wydajność 1600 l/min przy manometrycznej wysokości podnoszenia 1080 kPa (180 m H2O) i 1,5 m geometrycznej wysokości ssania.

 

Samochód GBAM 2/8+8 typu 003. Pojazd wyposażony jest w autopompa A 8/8 typu PO 3S. Jest to pompa odśrodkowa jednostopniowa. Osiowy wlot pompy zakończony jest nasadą ssawną 110, a kolektor tłoczny dwoma nasadami 75 z zaworami zwrotnymi. Autopompa napędzana jest od silnika głównego za pomocą specjalnej przystawki skrzyni biegów poprzez łańcuchowy układ napędowy. Napęd autopompy włączany jest za pomocą dźwigni znajdującej się w kabinie kierowcy, natomiast sterowanie pracą autopompy odbywa się z tablicy sterowniczej znajdującej się z prawej strony samochodu.