Ubrania gazoszczelne

Ubrania gazoszczelne

Ubrania gazoszczelne odgradzają orga­nizm człowieka od skażonego środowiska. Są one użyteczne podczas działań w at­mosferze szkodliwych gazów i cieczy. Pra­ca w ubraniu gazoszczelnym wymaga uży­cia aparatu oddechowego z własnym zapa­sem powietrza. Najczęściej stosowanym surowcem do produkcji ubrań jest kauczuk butylowy. Tworzy on powlokę właściwą po­krywaną dodatkowo warstwą kauczuku fluorytowego. Zaletą kauczuku, obok szczel­ności, jest duża odporność na działanie żrą­ce substancji chemicznych. Aby spełniać wymagania szczelności, ubrania muszą mieć gazoszczelne szwy, suwak, buty ochronne i rękawice.