Układy wodno-pianowe samochodów

Samochód  gaśniczy  GCBA 6/32  typu 004.

Kolektor  ssawny  autopompy 3 połączony  jest  rurociągiem  ssawnym 16  przez  zawór  klapowy 4 ze  zbiornikiem  wodnym 1. Z  kolektora  ssawnego  wyprowadzone  są  dwa  rurociągi  ssawne 7 na  obie  strony  samochodu  i  zakończone  nasadami 5 wielkości  110  po  dwie  z  każdej  strony  samochodu. kolektor  tłoczny  autopompy  posiada  dwa  króćce  tłoczne , do  których  podłączono  część  tłoczną  układu  wodno – pianowego. Z  prawego  króćca  tłocznego  zasilane  są  dwie  nasady  tłoczne 6 wielkości  75  umieszczone  z  prawej  strony  samochodu , jedna  nasada  52  urządzenia  szybkiego  natarcia 14 , rurociąg  tłoczny  wody do  napełniania  zbiornika 6000  litrów  z zaworem 9   wielkości 75  oraz  działko  gaśnicze 10. Z  lewego  króćca  tłocznego  zasilane  są  dwie  nasady  tłoczne 6 wielkości  75 wyprowadzone  na  lewą  stronę  samochodu. do  układu  autopompy , między  kolektorami  tłocznymi  i  ssawnym , włączono  dwa  automatyczne  dozowniki  środka  pianotwórczego 11 , połączone  ze  zbiornikiem  środka  pianotwórczego 2  oraz  nasadą  17 wielkości  52 , umożliwiają  zassanie  środka  ze  zbiornika  zewnętrznego. Wszystkie  nasady 75 , 52 , zawór 9 oraz  działko  wyposażone  są  w  zawory  kulowe. zbiornik  środka pianotwórczego  napełniany  jest  za  pomocą  ręcznej  pompy  skrzydełkowej , znajdującej  się  w  przedniej części , z  prawej  strony  samochodu , pomiędzy  kabiną  kierowcy  a  nadwoziem. W  okresie  zimy  istnieje  możliwość  odwadniania  zarówno  poszczególnych  podzespołów  pożarniczych , jak  i  całej  instalacji , a służą  do  tego  zawory 23.

Samochód  gaśniczy  GBA 2,5/16 typu  005.

Kolektor  ssawny  autopompy 3 połączony  jest  rurociągiem  ssawnym 16 , przez  zawór  kulowy 4 , ze  zbiornikiem  wodnym. Z  kolektora  ssawnego  wyprowadzone  są  równiez  dwa  rurociągi  ssawne 7 zakończone  nasadami 5 wielkości 110: jeden  na  lewą  stronę  samochodu , drugi  z  tyłu  samochodu. kolektor  tłoczny  autopompy  stanowi króciec , do którego  podłączono  część  tłoczną   układu  wodno – pianowego. Z  króćca  tego  zasilane  są  dwie  nasady  tłoczne 6 wielkości 75 umieszczone  z  prawej  strony  samochodu , urządzenie  szybkiego  natarcia 13 i  działko  gaśnicze 9. Do  układu  włączono  również  automatyczny  dozownik  środka  pianotwórczego 10 umieszczony  między  kolektorem  tłocznym  i  ssawnym  autopompy. Dozownik  ten  jest  połączony  ze  zbiornikiem  środka  pianotwórczego 2 oraz  nasadą  14  wielkości  52  umożliwiającą  zassanie środka  pianotwórczego ze  zbiornika  zewnętrznego. Zawór  12  przed  działkiem , zawory 11 przed  nasadami  tłocznymi  i  zawór 4 na  rurociągu  ssawnym  są  zaworami  szybko  otwieralnymi  kulowymi.

Elementy armatury wodno pianowej można znaleźć tutaj:

http://www.ppoz.sklep.pl/22-armatura-i-sprzet-wodno-pianowy