Zachowanie się strażaków w czasie jazdy do zdarzenia

W czasie jazdy nie wolno:
– wskakiwać lub wyskakiwać z pojazdu,
– stać na stopniach, błotnikach lub na dachu pojazdu (zbiorniku wody),
– otwierać drzwi kabiny,
– wychylać się przez okna kabin,
– palić tytoń,
– rozmawiać z kierowcą,
– wychylać się z luku do działka wodnego,
– opuszczać kabinę załogi bez wyraźnego rozkazu dowódcy sekcji.
Kierowca korzysta z uprawnień przysługujących pojazdom uprzywilejowanym z tym, że szybkość pojazdu powinna gwarantować pełne bezpieczeństwo ludzi i sprzętu, niedopuszczalnym jest ponaglanie kierowcy do zwiększenia prędkości jazdy, natomiast zmniejszenie jej
w razie lekceważenia niebezpieczeństwa przez kierowcę jest obowiązkiem dowódcy.
W drodze powrotnej, z akcji, kierowcę obowiązują wszystkie przepisy wynikające z ,,Prawa o ruchu drogowym