Zasada działania aparatu powietrznego

Po otwarciu zaworu butli  powietrze sprężone w butli przepływa do reduktora I stopnia , tam ciśnienie powietrza zostaje zredukowane do ciśnienia średniego ( w zależności od typu reduktora od 3,5 bar do 7,5 bar ), następnie przewodem średniego ciśnienia  przepływa do reduktora II stopnia (3,4 –  automatu oddechowego podciśnieniowego lub nadciśnieniowego ), gdzie w puszkach automatów oddechowych zostaje rozprężone do ciśnienia atmosferycznego ( w przypadku automatu podciśnieniowego 0,95 bar , a automatu nadciśnieniowego 1,22 bar ), to powietrze użytkownicy zasysają do płuc przez zawory wdechowe umieszczone w maskach ( 1,2- maska podciśnieniowa i nadciśnieniowa ), powietrze wydychane odprowadzane jest przez zawory wydechowe w maskach do atmosfery.

Przy spadku ciśnienia w butli do wartości 4,5 – 5,5 MPa zostaje uruchomione akustyczne urządzenie ostrzegawcze. Wartość ciśnienia powietrza w butli odczytywane jest na manometrze.