Zasady prowadzenia korespondencji

Zasady prowadzenia korespondencji

·Minimum czasu nadawania – maksimum treści.
·Tekstem jawnym zabrania się przekazywania informacji
o stopniach służbowych, nazwisk osób funkcyjnych oraz nazw i czynności o charakterze specjalnym,
·W czasie prowadzenia korespondencji obowiązuje stosowanie formy zwracania się do korespondenta “TY”.
·W czasie prowadzenia korespondencji radiowej można stosować nazwę Jednostki OSP zamiast kryptonimu radiowego (zalecane).