Zasady tworzenia kryptonimów

Zasady tworzenia kryptonimów

Kryptonim radiowy – jest to umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowi jego indywidualny lub grupowy adres radiotelefoniczny.
W systemach łączności radiotelefonicznej MSWiA stosowane są kryptonimy:
– indywidualne i grupowe – występują w postaci grup literowo cyfrowych lub cyfrowych,
– ogólnikowe – występują w postaci słów logicznych lub grup cyfrowych,
– alarmowe – występują w postaci słów logicznych lub grup cyfrowych,
– współdziałania – występują w postaci słów logicznych połączonych z grupami cyfrowymi.