Zatrzaśnik strażacki

Zatrzaśnik strażacki

Jest elementem pasa strażackiego. Słu­ży przede wszystkim do zabezpieczenia się podczas pracy na wysokości. Ratownik może przypiąć się zatrzaśnikiem do szcze­bla drabiny. Zatrzaśnik może także służyć do celów ratowniczych przy użyciu linek ra­towniczych. Wykonany jest z odpowiednio uformowanego stalowego pręta i wyposa­żony w zamek sprężynowy. Maksymalne obciążenie zatrzaśnika wynosi ok. 1200 kg.

 Pas strażacki wraz z zatrzaśnikiem oraz toporek strażacki to podstawowe elementy wyposażanie osobistego.  Pas strażacki służy głównie do zabezpiecze­nia się podczas wykonywania trudnych czynności w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Przydatny jest szczególnie pod­czas działań na drabinie.  Zatrzaśnik jest elementem pasa strażackiego. Słu­ży przede wszystkim do zabezpieczenia się podczas pracy na wysokości. Ratownik może przypiąć się zatrzaśnikiem do szcze­bla drabiny. Toporek Służy przede wszystkim do pokonywania mniejszych przeszkód, torowania sobie drogi. Może być także wykorzystywany do czynności burzących, a także do zabezpie­czenia się np. na dachu budynku.

Zdjęcia i opis zatrzaśnika można znaleźć np. tutaj:

http://www.ppoz.sklep.pl/pasy-toporki-i-zatrzasniki/1063-zatrzasnik-duzy-strazacki.html