Służba reprezentacyjna strażaka

Akcja człowieka zwykle stosuje nam się z likwidowaniem płomieni i dodatkowo ratunkiem ludzkich być. Zapominamy o tym, dotrze czasem klient będzie również pełnił pracę reprezentacyjną, zarezerwowaną na specjalne, uroczyste okazje.

Przykładem dyspozycji strażaków do prac reprezentacyjnych bywa czuwanie przy symbolicznym grobie Jezusa w czasie tridum paschalnego, mającego miejsce tuż przed świętem Wysokiej Nocy. Ochotnicy i wykonują swoje reprezentacyjne zadanie, startując w niesieniu sztandarów – okresie oficjalnych uroczystości państwowych, albo w godzinach pogrzebów osób rodziny czy kolegów druhów, prezentując rzecz; ubranie specjalne strażackie. Powaga galowego munduru strażackiego, w zestawieniu od kamiennymi twarzami, na których poznać wzruszenie jakkolwiek przyprawia zgromadzonych o skurcz serca oraz zachwyt dla tej mężnej formacji, która szkoda że jedynie bywa bezpieczeństwa i jeszcze odważna, jednak chciałby pewno pokazać swoje wzruszenie i jeszcze hołd poległym.

Jest więc jedynym od wielu powodów, dla których wszyscy mają doskonale duże oczekiwanie i jeszcze sympatię środowiska, bez względu na typ swojej formacji – ochotniczej lub zawodowej.