23 lip

Cel taktyczny dowódcy

61Sens taktyczny, chciałby zawierać niewiele różnorodnych wariantów postępowania. Dokonanie wyboru jednego z nich sankcjonuje lider wyboru realizacyjną oraz przekazuje podwładnym do wykonania w postaci.
Zamiar taktyczny zawiera:
o zasadnicze kierunki funkcji ratowniczo-gaśniczych,
o ocenę posiadanych sił a także środków w odniesieniu do potrzeb wynikających z sytuacji na miejscu wypadku,
o sposoby i również drogi ratowania obywateli oraz inwentarza żywego,
o metody, drogi oraz miejsca ewakuacji ruchomości,

o wskazanie miejsca i również rozmiaru prac wyburzeni owych lub rozbiórki konstrukcji budowniczych,
o punkt czerpania wody oraz sposób korzystania z nich,
o podział (wg potrzeb) na odcinki bojowe, granice tych odcinków, wielkość sił i środków na poszczególnych odcinkach, przydział na nie oddziałów plus działań,
o wyznaczenie dowódców odcinków, obowiązek użycia zastępów lub plutonów profesjonalnych,
o organizacje, komunikacji na okolicy działań,
o ogrom odwodu taktycznego a także jego rozlokowanie oraz zadanie,
o wezwanie dodatkowych sił oraz środków, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
o stosownie do potrzeb – powołanie sztabu,
o sposób prowadzenia stałego badania, właściwy moment składania meldunków sytuacyjnych,
o utrzymywanie komunikacji z właściwym stanowiskiem zarządzania,
o wydanie rozkazów w celu wykonania ustalonego planu,
o dowodzenie siłami na terytorium zajścia, koordynowanie i również korygowanie ich pracy.

komentarze

Comments are closed.