12 lip

Ciepło jako bodziec energetyczny

West FireCiepło – bywa to jedna z postaci energii zawartej w materiale. Jest to ilość energii wewnętrznej w szczególności łatwa do wymiany w danych warunkach, która przechodzi miedzy układem a otoczeniem. Ciepło rozchodzi się i wymieniane potrafi być z otoczeniem za poradą:
a) przewodzenia (kondukcji) – jest to wymiana energii przy bezpośredniej styczności dwu ciał o innych temperaturach. Za poradą kondukcji wymieniane bywa ok.10-20% ciepła.

b) unoszenia (konwekcji) – potrafi być to przemieszczanie się masy cieczy albo gazów w wyniku ogrzania tych ciał i spowodowania zmian w gęstości i ciężarze. Tym rodzajem wymieniane potrafi być ok.60% ciepła.
c) promieniowania cieplnego (radiacji) – może być to przenoszenie się energii cieplnej w postaci fal elektromagnetycznych, rozchodzących się prostoliniowo we każdych kierunkach. Tym rodzajem wymieniane może być ok.20-30% ciepła.

komentarze

Comments are closed.