10 lipiec

Czynniki wpływające na decyzje dowódcy

57W odniesieniu do dowódców, w trakcie działalności powinien nastąpić chwilowe zawahanie, co pomiędzy pozostałymi oznaczać, iż:
o przyjmowanie danych nie będzie wciąż lub chciałby być niepełne,
o powinien dochodzić do utraty możliwości do właściwej oceny okoliczności,
o może dojść do utraty sprawności przygotowywania informacji wyprzedzającej, dotyczącej dalszego rozwoju sytuacji,
o zmniejszona będzie zdolność podejmowania decyzji,
o akcje oparte na niepewnych przesłankach będą błędnie przeprowadzany.

Poza tym, w sytuacjach intensywnego obciążenia, chciałby dojść do psychicznej dezorganizacji, gdyż nastąpi utrata oceny okoliczności. W tym stanie reakcji lider nie może rozpoznać i właściwie wykorzystać metody działania, jakimi dysponuje.
Znane są zarazem zjawiska, iż zestresowani dowódcy:
o wydają znacznie wiele rozkazów, niż dowódcy niedziałający w stanie stresu,
o skłaniają się raczej do zarządzania poszczególnymi grupami biorącymi uczestnictwo w zachowaniach ratowniczych.
o popełniają wiele błędów taktycznych – w takim sensie, że wprawdzie podejmują konkretne decyzje, co do rodzaju operacji niezbędnej do osiągnięcia celu, operacja ta jest niemniej jednak błędnie przeprowadzana.
o w warunkach stresujących stosują ogólne, przybliżone rozwiązania i również popełniają wyraźnie wiele błędów przedawkowania.

Interesujące i ciekawe dane a także możliwość zakupu produktów można wziąć tutaj: http://www.ppoz.sklep.pl/97-wyciagarki-i-akcesoria Zakład świadczy nowoczesny asortyment ppoż w niezwykłej cenie.

komentarze

Comments are closed.