16 sie

Decyzja o obronie w czasie akcji pożarniczej

116Niewystarczające liczby i typy sił oraz środków są zasadniczym czynnikiem uniemożliwiającym przeprowadzenie natarcia i akcje bojową oraz powodują, iż lider decyduje się na działania obronne. Biorąc pod uwagę sytuację na miejscu epizody plus odrębne sposobności, lider określa, jakie sposoby obrony mogą być najbardziej skuteczne. Określa pomieszczenia, fragmenty obiektu, których należy bezwzględnie bronić.

Decyzja komendanta, w tym zakresie, powinna zawierać:
o budynki do obrony lub ich elementów,
o stanowiska obronne plus rodzaje współdziałania,
o zadania bojowe dla stanowisk gaśniczych (pododdziałów) i zarazem kolejność i sposoby pełnienia powinności bojowych.
Przy ustalaniu kolejności plus sposobu wykonywania obowiązków obronnych lider uwzględnia główny kierunek rozwoju płomieni a także przewidywane skutki. Zadania bojowe obrony stawia dowódca w sposób analogiczny jak przy podjęciu decyzji o natarciu.
Rozkaz bojowy dowódcy winien obejmować:
o krótka ocenę kwestii,
o zadania bojowe oraz cele obrony.
o sposób i kolejność wykonania obowiązków pożarniczych,
o zasady współdziałania,
o organizację komunikacji.

komentarze

Comments are closed.