11 wrz

Decyzja wejścia do akcji pożarniczej

39W procesie podejmowania decyzji podstawowym zagadnieniem bywa kalkulacja czasu, która staje się podstawą do określenia, jakże w aktualnych warunkach najskuteczniej przeprowadzić natarcie. Najbardziej ważne znaczenie zawiera tu ocena okoliczności pożarowej, w efekcie której dowódca kierujący działaniami ratowniczymi określa ogrom konieczności, kierunek i prędkość jego rozprzestrzeniania. Nie mniej istotną może być ocena własnych szanse sił i również środków, analiza potrzeb w tym zakresie, w celowniku zagwarantowania wymaganej intensywności działań środkami przeciwpożarowymi.

W przypadku obecności mieszanki trujących, promieniotwórczych i zarazem odmiennych zagrożeń, kierujący natarciem ustala najbardziej dogodne kierunki natarcia, drogi dojścia, rodzaj środków gaśniczych, zapewniając pełne bezpieczeństwo załóg ratowniczych.
Ocena ukształtowania obszaru pracy ratowniczych zawiera na celu określenie przez dowódcę sposobu przeprowadzenia natarcia, jego kierunków, ugrupowań bojowych, kolejności osiągania celów bliższych i dalszych.
Decyzja komendanta bywa detalem rozstrzygającym organizację natarcia i również jego wykonanie. Rozkazy bojowe dla dowódców pododdziałów przewidzianych do udziału w natarciu potrafią być wydane bezpośrednio ustnie, przez dowódcę, a ponadto przez łącznika albo ścieżka radiową ze sztabu operacyjnego, czy też ze stanowiska kierowania. Rozkaz bojowy musi zawierać też elementy współdziałania z sąsiadami, zastępami specjalnymi, cywilnymi służbami i policją.

komentarze

Comments are closed.