18 lipiec

Decyzje dowódcy w okresie płomieni

strażackiProces wypracowania decyzji obejmuje dodatkowo przetwarzanie danych o zdarzeniu, umożliwiających sprecyzowanie wiadomości głównej, więc wyboru. W procesie przetwarzania danych, w celowniku przygotowania oraz wydania rozkazu bojowego, znaczenia nabierają:
o twórcza praca oraz myśl dowódcy,
o skuteczność (efektywność) funkcji.
Decyzje podejmuje się na szczeblu komendanta kierującego działaniami ratowniczymi i, na poziomach pośrednich: dowódców OB, kompanii, plutonów, zastępów. Wszystkie działania wymagające wyboru muszą być wiązane z ulubiony mi szczeblami kierowania, które ustala lider całości, rzetelny za utworzenie struktur organizacyjnych dowodzenia.

Podstawą do podjęcia decyzji są:
o przekazy otrzymane z badania,
o ocena kwestii aktualnej plus szanse jej rozwoju,
o ocena możliwości sił i środków bodących w wykorzystania komendanta na miejscu epizody.

Analiza tych danych powinna dawać odpowiedź na pytania;
o czy dowódca może być w stanie sprawić główne zadanie? po lokalizacji wypadku przy pomocy posiadanych sił i środków doprowadzić do jego wypełnienia,
o jeżeli są one niewystarczające, które mocy i środki (typy, typy, wielkość) są konieczne i należy je dodatkowo zadysponować?
Brak sił nie upoważnia dowódcy od zaniechania albo opóźniania funkcji pożarniczych. Przy niewystarczających siłach i środkach lider prowadzi działania na głównym kierunku rozszerzania się pożaru, tworzy obronę, jeżeli bywa konieczna, oraz wykorzystuje wszelkie szanse zwalczania pożaru.

Niezwykłe jak również fascynujące informacje a także drogę zakupu urządzeń można uzyskać tutaj: http://www.ppoz.sklep.pl/43-motopompy-i-pompy Firma świadczy każdy sprzęt strażacki w adekwatnej cenie.

komentarze

Comments are closed.