1 lip

Dowodzenie jako proces podjęcia wyboru w działalności

61Różnorodność przyczyn powstawania kłopotliwych wydarzeń a także złożoność warunków powodujących utrudnienia, a ponadto rozchodzenia się zagrożenia – nie potrafią być jako argumentów dla dowódcy kierującej akcją ratowniczo-gaśniczą, usprawiedliwiających opóźnienie inicjatywy oraz przedsięwzięć organizacyjnych, mających na celu zapewnienie sprawnego, w każdych warunkach, kierowania. Istotą dowodzenia (siłami a także środkami ratowniczymi) jest twórcze podejmowanie wyboru opartych na przesłankach naukowych lecz także przewidywanie oddziaływania decyzji na siebie, tak, aby kolejna była logiczna; następstwem wyboru poprzednich, w okresie uwzględniającym aktualną sytuację pożarową.

Suma czasów cyklu decyzyjnego powinna być lżejsza od czasu krytycznego po upłynięciu, jakiego nastąpi taka zmiana w okoliczności, w której namiar taktyczny nie doprowadzi do skutecznej likwidacji wypadku. Gdy występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, celem głównym potrafi być spełnienie powyższego warunku. Przedstawiona definicja dowodzenia odnosi się do dowódców każdych szczebli, począwszy od komendanta zastępu, do dowódcy kierującego działaniami ratowniczymi.
Omówienia wymaga definicja prowadzenia. Pojecie to, w źródłach naukowych, można spotkać w różnorakich, choć czysto zbliżonych wersjach. Dla funkcji pożarniczych oddziałów ochrony przeciwpożarowej trzeba przyjąć definicję, że są to działania zmierzające do uruchomienia funkcjonowania odmiennych podmiotów zgodne z wolą kierującego. Pojecie „kierowanie” oznacza, zatem czynności, które robi dowódca w trakcie prac ratowniczych. Występuje wiec ono na szczeblu dowódców pododdziałów, odcinków bojowych i również oddziałów. Spotykamy je także w kolejnym dziedzinach służby pożarniczej, np. szkoleniu, łączności.

Dobre jak również różnorodne dane a także zdolność zakupu rzeczy można osiągnąć tutaj: zestawy ratownictwa wysokościowego .Firma oferuje atrakcyjny asortyment strażacki w doskonałej cenie.

komentarze

Comments are closed.