21 lip

Dym jako wróg w ratownictwie

dym1Dym to gazowe artykuły spalania zasobów organicznych, w jakich rozproszone są małe cząsteczki: kropelki cieczy, fragmenty ciała stałego oblepionego cieczą lub smolistą substancją. Różny skład dymu nadaje mu charakterystyczną barwę, zapach, smak, gęstość, a także zdolność przenikania plus przemieszczania się w otoczeniu.
Dym o barwie niebieskiej, białej oraz żółtej jak również o smaku gorzkawym plus słodkawym sugeruje występowanie w nim substancji trujących. Duża ilość dymu występuje w trakcie niecałkowitego spalania. W takim zderzeniu wielkość substancji toksycznych znajdująca się w dymie chciałby być zwiększona.

Obrażenia powodowane przez dym i szkodliwe artykuły spalania są przyczyną ponad 70% zgonów w pożarach. Produkty spalania znajdujące się w dymie potrafią posiadać charakter lotny lub stały. Do natychmiastowej formacje zaliczamy: dwutlenek węgla, tlenek węgla, siarkowodór, cyjanowodór. Do drugiej formacje zaliczamy: sadze, popiół. Wdychanie dymu plus zawartych w nim substancji chciałby powodować uszkodzenia także górnych, jak i również dolnych dróg oddechowych. Obrażenia te potrafią wystąpić natychmiast albo z pewnym opóźnieniem.
Substancje należące w dymie potrafimy podzielić na: substancje drażniące, takie jakże: kurz, popiół i również nietoksyczne cząstki węgla, gazy drażniące, powodujące uszkodzenie górnych i również dolnych dróg oddechowych, gazy duszące chemicznie, wywołujące niedotlenienie tkankowe mimo prawidłowego stężenia powietrza w powietrzu, gazy duszące fizycznie, obojętne, sprawiające zmiany stężenia gazów w powietrzu przez obniżenie stężenia tlenu w powietrzu.

Popularne oraz wspaniałe dane jak również zdolność zakupu przedmiotów można dostać tutaj: Prądownice wysokociśnieniowe Zakład proponuje nowoczesny sprzęt pożarniczy w znakomitej cenie.

komentarze

Comments are closed.