30 wrz

Działania pożarnicze w trakcie katklizmów budowniczych

katastrofa budowlana4Pod pojęciem kataklizmów budowniczych należy rozumieć nie wyłącznie zawalenie się całych budowli czy tylko ich fragmentów, ale również zawalenie się rusztowań, szalowań, przewrócenie się dźwigów, żurawi lub pozostałych maszyn. Potrafią one być spowodowane : wybuchem, stanem technicznym obiektu, podmyciem, zalaniem, wiatrami, zasypanie śniegiem, pracami górniczymi, sabotażem czy wypadkiem komunikacyjnym.
Czynności wykonywane przez jednostki zastępu pożarnych : przyjęcie zgłoszenia, przekazanie informacji do Policji a także Pogotowia Ratunkowego, rozpoznanie oraz określenie niebezpieczeństw, kierowanie oraz organizacja akcji ratunkowej, gaszenie pożarów, odszukiwanie i uwalnianie zagrożonych obywateli : wykrycie zasypanych osób, podnoszenie , rozcinanie plus przemieszczanie składników budowniczych, dostarczanie powietrza zasypanym osobom, odgruzowywanie, wykonywanie podkopów, chodników, wyłomów i przebić , stemplowanie budowie budowlanych, udzielanie pomocy medycznej, zabezpieczenie instalacji gazowej, ciepłowniczej, energetycznej , wodnokanalizacyjnej , oznakowanie miejsca działalności ratowniczej, oświetlenie terenu kampanii, zasilanie urządzeń energia elektryczną, powołanie specjalistów, zorganizowanie sztabu działalności ratunkowej, ewakuacja ludzi z rejonu niebezpieczeństwa, przejmowanie od ludzi prawnych oraz fizycznych sprzętu technicznego, aut , nieruchomości przydatnych w funkcjonowaniu ratowniczym, zabezpieczenie kwatermistrzowskie obszaru kampanii ratunkowej.

Najczęstszymi partnerami oddziałów zastępu ogniowej w zachowaniach ratowniczych w trakcie kataklizmów budowniczych są : Policja , Pogotowie Ratunkowe i służby komunalne. W koincydencji działalności ratunkowej zarządzanej po zasypaniu ziemią, po osunięciu się ziemi, przy spotykanym dalszym zagrożeniu zsunięcia się zawisłych wałów ziemi należy przed przystąpieniem do odkopywania zasypanych ochronić nawisy stemplami a także podporami wykonanymi z bali i desek. Wskazane może być wykonywanie tych czynności pod ‚ fachowym okiem’ specjalisty np. cieśli.

Odkopywanie zasypanych powinno być podjęte w terytorium umożliwiającym najsprawniejsze plus bezpieczne dotarcie do potrzebujących. W koincydencji odkopywania punktów budowniczych, w których uwięzieni są obywatele, da się wykorzystywać sprzęt mechaniczny, a szczególnie przydatne są koparki. W czasie bezpośredniego odkopywania osób zasypanych lub przysypanych ziemia stosujemy urządzenia ręczne [ łopaty, szpadle ] , a po dotarciu do poszkodowanego prowadzimy odgrzebywanie rękoma. Przy stopniowym zagłębianiu się w ziemię należy pamiętać o zabezpieczaniu wykopu szalunkami. Po dotarciu do zasypanych należy wydobyć ich na powierzchnie ziemi plus przystąpić do dawania pomocy medycznej [ jeżeli nie przybył nadal personel medyczny ].

Interesujące jak również świeże wiadomości oraz możliwość zakupu rzeczy można uzyskać tutaj: odzież dla straży Firma proponuje nowoczesny sprzęt ppoż w przyjaznej cenie.

komentarze

Comments are closed.