29 lip

Infrastruktura techniczna i komunalna obszarów chronionych

infrastruktura11. Energetyka. Lokalizacja elektrowni plus elektrociepłowni:
o korytarze przebiegu linii wysokiego napięcia i ich rozpiętość, wysokość napięcia, stacje transformatorowe, rejonowe ośrodki mocy.
o miejscowości zlokalizowane po obydwu stronach korytarzy

2. Wodociągi. Stacja motopomp wodociągów:
o podstawowe trasy magistrali wodociągowej powyżej przekroju 200 mm,
o lokalizacja głównych zaworów odcinających,
o wydajność plus ciśnienie w sieci wodociągowej w ciągu doby, ilość a także rozmieszczenie hydrantów, średnice rurociągów, niebezpieczeństw toksyczne wynikające z procesu uzdalniania wody,
o atrybuty fizyczne przesyłanej wody.

3. Kanalizacja. Stacje motopomp źródeł – zasadnicze oraz pośredniczące:
o trasy przebiegu głównych kolektorów sanitarnych,
o obszaru zrzutu ścieków,
o oczyszczalnie ścieków,
o źródła

4. Ciepłownictwo. Źródła zaopatrzenia w wodę ciepłą:
o pompownie, parametry fizyczne przesyłanej ciepłej wody,
o trasy przebiegu kolektorów ciepłowniczych, lokalizacja czołowych zaworów odcinających.

5. Rurociągi paliwowe a także gazowe.
o źródła zasilania.
o przepompownie a także tłocznie, stacje redukcyjne,
o parametry fizyczne przesyłanych mediów gazowych oraz ciekłych,
o struktura chemiczna mediów,
o obszary zagrożone zalewami ropy naftowej oraz jej artykułów finalnych,
o metody odcięcia przesyłania mediów, lokalizacja zaworów,
o procedury postępowania,
o możliwości powstania płomieni, wybuchów i również skaleń naturalnych i metody plus sposób przeciwdziałania,
o ewakuacja ludności.

komentarze

Comments are closed.