31 październik

Infrastruktura zabudowy w analizie zabezpieczenia bojowego

5Analiza dotycząca przede wszystkim:
o oznakowanie ulic i dróg,
o zabudowa nowoczesna, przestrzenna,
o charakter zabudowy tzw. czynszowej, zwartej,
o rejony urbanistyczne zabudowy starej plus zabytkowej lecz także jej charakter, możliwości dojazdu, szerokość ulic, promień skrętu, przejazdy pod budynkami na podwórza,
o wysokość wieżowców plus ich klasa ochronności ogniowej,
o Budynki duże a także wysokościowe, budynki inżynieryjne:
– budynki mieszkalne,
– budynki użyteczności publicznej (placówki służby zdrowia, szpitale, obiekty opieki medycznej i społecznej, (hotele, motele, zajazdy) wielkość, rodzaje, przeznaczenie, wysokość.
– budynki kościelne, wieże ciśnień, kominy, maszty radiowe plus telewizyjne, chłodnie kominowe, kolumny rektyfikacyjne a także destylacyjne, elewatory zbożowe itp. występujące w zakładach produkcyjnych,

o sposobności powstania kataklizmów budowlanych z powodu np.: dostrzeżonych błędów konstrukcyjnych, budowle o budowie starych, ponad 100 lat, silne wiatry, funkcje górnicze, ewentualne wybuchy, sabotaż, zalanie, podmycie, zdarzenia komunikacyjne,
o konieczności pożarowe, toksyczne oraz wybuchowe ze strony punktów i straży wojskowych,
o ilość obiektów zaliczonych do kategorii konieczności funkcjonariuszy ZL l do III i V,
o wysokim stopniu konieczności pożarowego albo gdzie magazynowane są toksyczne środki przemysłowe,
o mocy i środki jednostek zabezpieczenia przeciwpożarowej rejonu jak również innych oddziałów, instytucji, przedsiębiorstw w ramach zawartych porozumień,
o ocena szanse prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

komentarze

Comments are closed.