21 październik

Inicjatywa dowódcza w kierowaniu akcją

hangar1Ważny indukcja na umiejętność kierowania ma także zapewnienie dowódcom sposobności działania wg władnej idei, przejawiania własnej inicjatyw na szczeblach średnich plus wykonawczych np. w zdarzeniach utraty łączności, czy powstania kwestii stwarzającej możliwości dogodniejszego wykonania zadania albo powstania nowego zagrożenia. Kondycja prowadzenia zależy od wyszkolenia dowódców oraz pododdziałów.

Proces zarządzania zawiera się w zorganizowanych formach tzw. strukturach organizacyjnych, ukształtowanych na potrzeby funkcji ratowniczo-gaśniczych. Wstępuje tutaj szereg kwestii, które w tym procesie należy skoordynować:
o uczestnictwo w działaniach ratowniczych różnego rodzaju jednostek zabezpieczenia przeciwpożarowej,
o różnym stopniu podporządkowania administracyjnego; finansowego itp..
o obowiązek doraźnych działań organizacyjnych mających na celu utworzenie pododdziałów większych od zastępu, plutonu, kompanii.
o powiązanie utworzonych pododdziałów wspólnym zadaniem działania i decyzja taktyczna.
o wyznaczenie doraźnie dowódców pododdziałów, odcinków pożarniczych, organizacja odwodu taktycznego z zróżnicowanych straży,
o organizowanie sztabu i jego zespołów.

komentarze

Comments are closed.