8 lip

Instalacje gaśnicze w samolotach

samolot5Mimo istnienia udoskonaleń konstrukcyjnych możliwość powstania pożaru na samolocie istnieje nieprzerwanie . Z tegoż powodu samoloty powinni być zaopatrzone w stosowne środki gaśnicze. Jednak należy pamiętać, że tylko wtenczas można oczekiwać na ugaszenie powstałego pożaru jeżeli zostanie on w porę zauważony. Dlatego też na nowoczesnych samolotach używane są wykrywacze płomieni w postaci rozgałęzionego systemu sygnalizacyjnego, który o każdym niebezpieczeństwie płomieni alarmuje załogę.

Spotyka się urządzenia sygnalizacyjne rozmaitych budowie, począwszy od takich, gdzie w zderzeniu płomieni przepala się łatwopalna nic albo łatwopalne stopy, poprzez przyrządy działające na zasadzie termopary, aż po rozwiązania oparte na funkcjonowaniu komórek fotoelektrycznych.
Z narzędzi gaśniczych stosuje się w samolotach niedojrzałych gaśnice, zaś w samolotach wielkich a także nowoczesnych rozwiązaniach – stałe przyrządy gaśnicze . Przyrządy gaśnicze z zasady stosuje się na dwutlenek węgla lub związki halonowe . Zlecenie gaśnicze polega na szybkim ochładzaniu płonącego obiektu i wytworzeniu przestrzeni gazowej nie dopuszczającej dopływu powietrza. Z chwilą zauważenia pożaru [ otrzymania meldunku od załogi ] – kierownik lotów może być obowiązany podać polecenie załodze samolotu – włączenia pokładowej instalacji gaśniczej plus ewentualnego opuszczenia samolotu .

Interesujące a także atrakcyjne dane również zdolność zakupu przedmiotów można zyskać tutaj: lampy dla straży Przedsiębiorstwo sprzedaje nowoczesny asortyment pożarniczy w interesującej cenie.

komentarze

Comments are closed.