19 październik

Łączenie odcinków linii ssawnej

31Rota cały odpowiednią chwilę przemieszcza się okraczając wąż. Przodownik podchodzi do drugiego końca odcinka połączonego ze smokiem. Chwyta oburącz za koronę łącznika, stojąc tyłem do smoka przytrzymuje wąż nogami na wysokości łydek, robi na lince pętlę plus zakłada na wąż tuż przed łącznikiem. Pomocnik podnosi drugi odcinek, jaki chwyta w taki sposób, jakże poprzednio pierwszy, po czym obaj – po sprawdzeniu uszczelek – trzymają je ze sobą. W tenże sposób należy połączyć wszelkie odcinki. Zabezpieczenie linką (zakładanie pętli) linii ssawnej należy stosować na każdym jej odcinku.

Końcowy odcinek przodownik kojarzy z nasadą ssawną motopompy, w czym pomaga mu pomocnik, jaki stoi za nim, unosząc wąż na odpowiednią wysokość. Jeśli nie zawiera szanse okraczenia węża – łączenie z nasadą ssawną przeprowadza obsługa, stojąc po obu stronach węża: pomocnik po lewej, przodownik po prawej – patrząc w kierunku przepływu wody. Po połączeniu linii ssawnej z nasadą ssawną obsługa podbiega do smoka, unosi koniec linii ssawnej do góry, udoskonala jej ułożenie – po czym opuszcza smok razem z pływakiem. Wąż, zatoczywszy łuk, wpadnie do wody. Szybkość opadania hamuje przodownik, ciągnie za linkę. Po zanurzeniu smoka przodownik luźno rozkłada cześć linki, biegnącą od ucha zaworu zwrotnego wzdłużnie węża, natomiast część biegnącą od węży ssawnych przywiązuje do stałego elementu budowie motopompy (samochodu). Linki od ucha zaworu zwrotnego naciągać nie należy. Do wykonania tegoż ćwiczenia można zastosować 2 linki. W koincydencji użycia do ćwiczeń pojazdu gaśniczego, na którym odcinki ssawne są łączone, należy linkę do zabezpieczenia linii ssawnej zwinąć pojedynczo. Łączone odcinki zabezpieczamy – wykonując pętlę przez przekładanie pokrowca z linką pod połączonymi łącznikami. Po zakończeniu zabezpieczenia linii ssawnej, wolny koniec linki mocujemy do zaworu zwrotnego.

Ciekawe a także przyciągające wiedze również zdolność zakupu asortymentu można dostać tutaj: ubranie przeciw szerszeniom Firma oferuje wszelaki asortyment ppoż w świetnej cenie.

komentarze

Comments are closed.